ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างข่าวสาร

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 636 ไร่  4 งาน  2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม อ่านเพิ่มเติม “ตัวอย่างข่าวสาร”

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ตัวอย่างข่าวสาร

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน